Fondo

DISSENY Y CONSTRUCCIÓ
- Preparació de terreny.
- Col·locació de drenatge.
- Instal·lacióde de reg per goteig, aspersió i microdifusió.
- Reg amb camió cisterna.
- Plantació i trasplantament d'arbres, arbusts, coníferes, etc.
- Poda i tala en general amb qualsevol tipus de dificultat.
- Desbrossament manual o per mitjans mecànics.
- Retall de coníferes, arbustos i tanques.
- Sembra de gespa mitjançant hidrosembra o mitjans manuals.
- Col·locació de gespa en pans i artificial.
- Tractaments fitosanitaris.
- Formació de murs de pedra escullera, muntanya i rocalla.
- Construcció d'escales de travesses i paviments de llambordes i llosa natural.
- Construcció en fusta: porxos, pèrgoles i tarimes.
- Muntatge de tanques metàl·liques i de fusta.
- Construcció de pipican.
- Construcció de cascades, llacs artificials i barbacoes.
- Instal·lació de sistemes d'il·luminació i bombes d'aigua.
- Construcció de murs de gabions i formigó prefabricat en blocs.
- Tractament de taluces amb malla d'extorsió, tela de coco, geocel, etc.
- Disseny en 3D de jardins.

diseño y construccion
Copyright © 2012 Jardins i Espais | Diseño por